Περί χειροτεχνίας

Συχνά αναρωτιόμαστε αν οι χειροτεχνίες που παραπέμπουν σε μικρές ηλικίες, ταιριάζουν στον πληθυσμό μας. Στην Άνοια το άτομο έχει το «πλεονέκτημα» να απογυμνώνεται από τους ρόλους του. Σαν να σβήνει από τη μνήμη κοινωνικούς κανόνες που θα του ψιθύριζαν «είμαι μεγάλη πια για να ζωγραφίσω». Έτσι, μπορεί να απολαύσει οποιαδήποτε δράση χωρίς φραγμούς.

Με την κυρία Μ. σημασία δεν έχει το τελικό αποτέλεσμα της κατασκευής, αλλά το νόημα πίσω από αυτή. Το άτομο αναγεννά το κίνητρο του για δημιουργία, ξυπνά τη φαντασία και την προσοχή του και ποτίζει έτσι το υγιές του κομμάτι: αυτό που ο χρόνος προσπαθεί να αλλοιώσει…

Όλια Παμπουκίδου
Ψυχολόγος στον Άκτιο