Εργασία στον Άκτιο

Ο Άκτιος μεγαλώνει διαρκώς και αναζητεί:

Προϊστάμενοι/ες Νοσηλευτές/ριες (αορίστου χρόνου)
Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΤΕΕ/ΕΠΑΛ. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προυπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Μισθός ανώτερος της συλλογικής σύμβασης. Δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
Προσφέρεται εκπαίδευση βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας με επισήμανση «Προϊστάμενος» στο: jobs@aktios.gr

Νοσηλευτές/ριες
Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
Μισθός ανώτερος της συλλογικής σύμβασης.
Δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
Προσφέρεται εκπαίδευση βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας με επισήμανση «Νοσηλευτής» στο: jobs@aktios.gr

Βοηθοί Νοσηλευτές
Απόφοιτοι ΙΕΚ ΤΕΕ/ΕΠΑΛ. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή στη διαδικασία έκδοσής της.
Μισθός ανώτερος της συλλογικής σύμβασης.
Δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.
Προσφέρεται εκπαίδευση βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας με επισήμανση «Βοηθός Νοσηλευτής» στο: jobs@aktios.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας επικοινωνήστε με email στο jobs@aktios.gr ή τηλεφωνικά στα 2106515268 και 6941582881.