Όροι χρήσης και προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση περί απορρήτου

Η εταιρία μας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΟΣ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» με έδρα την Οδό Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή, τηλ 210 6515268., email elderlycare@aktios.gr συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Αγίας Παρασκευής, Βάρης και Αμαρουσίου Αττικής, καθώς και των εργαζόμενων της εταιρίας μας («ΑΚΤΙΟΣ», «εμείς» ή «εμάς») στο πλαίσιο της καθημερινής της δραστηριότητας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ενοίκων των Μονάδων της («εσείς» ή «δικό/ή σας»). Η «ΑΚΤΙΟΣ» αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων επειδή γνωρίζουμε ότι και εσείς πράττετε το ίδιο. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/ 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Παρακάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας:

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί

 1. Αναφορικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους ίδιους οικειοθελώς στη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας. Πέραν των ως άνω πληροφοριών, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις συσκευές και τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που λαμβάνεται από τον ιστότοπο της ΑΚΤΙΟΣ, της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται στον ιστότοπο, και της δραστηριότητας περιήγησης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία μας.
 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και στο πλαίσιο των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν, η ΑΚΤΙΟΣ επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
  1. αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο (ή επωνυμία), πατρώνυμο, μητρώνυμο δ/νση κατοικίας και δ/νση επικοινωνίας, ημερ/νία γέννησης, τόπο γέννησης, υπηκοότητα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθ. δελτίου αστυν. Ταυτότητος ή διαβατηρίου τηλέφωνα, FAX, email,
  2. χρηματοοικονομικές πληροφορίες: αριθμό/ούς λογαριασμού/ών τραπέζης, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, χώρα κύριας φορολόγησης, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αγοράς από συμβεβλημένα φαρμακεία, ιατρεία ή μικροβιολογικά εργαστήρια,
  3. ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση και την κατάσταση της υγείας σας, Ιατρικά αρχεία: οδηγίες ιατρών, φαρμακευτικές αγωγές, αποτελέσματα εξετάσεων από συνεργαζόμενο μικροβιολογικό εργαστήριο, έγγραφα νοσηλευτικής φροντίδας. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τους σκοπούς προληπτικής ιατρικής και συνδέονται άμεσα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΚΤΙΟΣ.
 3. Επιπλέον, η ΑΚΤΙΟΣ δύναται, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, να επεξεργάζεται δεδομένα ήχου, εικόνας και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού, όπως φωτογραφίες από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες της ΑΚΤΙΟΣ, υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος και τυχόν φωτογραφίες σώματος ενοίκων που απαιτούνται για ιατρική διάγνωση και διασφάλιση της υγείας τους και της ποιότητας φροντίδας.
 4. Η ΑΚΤΙΟΣ δύναται να καταγράφει, μετά από ενημέρωσή σας, συγκεκριμένες εξωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης των ενοίκων μας, μοιραζόμαστε ορισμένα από τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τους παρακάτω φορείς:

 1. μοιραζόμαστε τα δεδομένα υγείας με συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς, ιατρούς, και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.
 2. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νοσοκομεία ή κλινικές, στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί να εισαχθείτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης.
 3. Επίσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας μας.
 4. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους συνεργάτες μας που μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς.
 5. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδιαιτέρως όσα αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, προς συγγενικά σας πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα από εσάς ειδικά για το σκοπό αυτό.

Πώς χρησιμοποιούμε τα “cookies”

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της ΑΚΤΙΟΣ και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies και παρόμοια τεχνολογικά εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Δεν απαιτείται να αποδεχθείτε τα cookies για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, η χρήση της ιστοσελίδας της ΑΚΤΙΟΣ θα είναι πιο πολύπλοκη και λιγότερο προσιτή.

Wistia

Statistics

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Wistia για Οπτική παρουσίαση βίντεο. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Wistia.

Statistics

Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Αποθηκεύει εάν ο χρήστης έχει δει ενσωματωμένο περιεχόμενο
Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Αποθηκεύει εκτελεσθείσες ενέργειες στον ιστότοπο

Google Analytics

Statistics, Στατιστικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για Στατιστικές ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Analytics.

Statistics

Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Υπολογίζει ημέρες και χρόνο για αγορά
Όνομα
Λήξη
30 λεπτά
Λειτουργία
Αποθηκεύει την ώρα επίσκεψης
Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων
Όνομα
Λήξη
2 έτη
Λειτουργία
Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων
Όνομα
Λήξη
1 ημέρα
Λειτουργία
Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων

Στατιστικά

Όνομα
Λήξη
6 μήνες
Λειτουργία
Αποθηκεύει χρησιμοποιημένη λέξη-κλειδί και μηχανή αναζήτησης

MailChimp

Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το MailChimp για Συνδρομές καταλόγου ταχυδρομικών διευθύνσεων. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του MailChimp.

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Αποθηκεύει εάν ένα μήνυμα έχει απορριφθεί

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Όνομα
Λήξη
Λειτουργία

Google Adsense

Statistics, Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Adsense για Προβολή διαφημίσεων. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Adsense.

Statistics

Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Παρακολουθεί μετατροπές

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Ενεργοποιεί την προβολή διαφημίσεων ή την επαναστόχευση

WordPress

Statistics

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WordPress για Ανάπτυξη ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Statistics

Όνομα
Λήξη
1 εβδομάδα
Λειτουργία
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις χρήστη

Google reCAPTCHA

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής, Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google reCAPTCHA για Πρόληψη ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google reCAPTCHA.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Φιλτράρει αιτήματα από bots
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Φιλτράρει αιτήματα από bots
Όνομα
Λήξη
Μόνιμο
Λειτουργία
Φιλτράρει αιτήματα από bots

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Provide spam protection

Facebook

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής, Λειτουργικά

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Facebook για Εμφάνιση πρόσφατων κοινωνικών αναρτήσεων και/ή κουμπιά διαμοίρασης κοινωνικού περιεχομένου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Facebook.

Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Όνομα
Λήξη
2 έτη
Λειτουργία
Αποθηκεύει την τελευταία επίσκεψη
Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Αποθηκεύει στοιχεία λογαριασμού
Όνομα
Λήξη
3 μήνες
Λειτουργία
Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) συνόδου
Όνομα
Λήξη
3 μήνες
Λειτουργία
Ενεργοποιεί την προβολή διαφημίσεων ή την επαναστόχευση
Όνομα
Λήξη
90 ημέρες
Λειτουργία
Διατηρεί τους χρήστες συνδεδεμένους
Όνομα
Λήξη
3 μήνες
Λειτουργία
Παρακολουθεί επισκέψεις σε ιστότοπους
Όνομα
Λήξη
2 έτη
Λειτουργία
Παρέχει πρόληψη απάτης
Όνομα
Λήξη
30 ημέρες
Λειτουργία
Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) χρήστη
Όνομα
Λήξη
2 έτη
Λειτουργία
Αποθηκεύει λεπτομέρειες του περιηγητή
Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Αποθηκεύει στοιχεία λογαριασμού

Λειτουργικά

Όνομα
Λήξη
1 εβδομάδα
Λειτουργία
Καθορίζει την ανάλυση οθόνης
Όνομα
Λήξη
90 ημέρες
Λειτουργία
Παρέχει πρόληψη απάτης
Όνομα
Λήξη
Συνεδρίας
Λειτουργία
Παρακολουθεί εάν η καρτέλα του περιηγητή είναι ενεργή

Complianz

Statistics

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Complianz για Διαχείριση συγκατάθεσης cookies. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Complianz.

Statistics

Όνομα
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Καταχωρεί αποδεκτό αναγνωριστικό (ID) πολιτικής cookie
Όνομα
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Αποθηκεύει προτιμήσεις συγκατάθεσης cookie
Όνομα
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Αποθηκεύει προτιμήσεις συγκατάθεσης cookie
Όνομα
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Αποθηκεύει προτιμήσεις συγκατάθεσης cookie
Όνομα
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Αποθηκεύει προτιμήσεις συγκατάθεσης cookie
Όνομα
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Store if the cookie banner has been dismissed

WP Google Maps

Statistics

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WP Google Maps για Εμφάνιση χαρτών. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Statistics

Όνομα
Λήξη
1 έτος
Λειτουργία
Αποθηκεύει προτιμήσεις συγκατάθεσης cookie

WPML

Statistics

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WPML για Διαχείριση τοπικών ρυθμίσεων. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Statistics

Όνομα
Λήξη
1 ημέρα
Λειτουργία
Αποθηκεύει ρυθμίσεις γλώσσας

Hide My Site

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Hide My Site για Ασφάλεια ιστότοπου. Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Όνομα
Λήξη
Λειτουργία

Διάφορα

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Χρήση

Κοινοποίηση δεδομένων

Εκκρεμεί έρευνα για την κοινοποίηση δεδομένων

Εκκρεμεί έρευνα του σκοπού

Όνομα
loglevel
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
jsidebar
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
9b8502d29b71b6e0529ccd5c6f88348f
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
continueReview
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_gat_gtag_UA_217811337_1
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
active_cx_tab
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wp_lang
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
cmplz_consented_services
Λήξη
365 ημέρες
Λειτουργία
Όνομα
1c63b30af997ee37c0db21eeff9e9551
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
27a288373cb684beee4ba01f5ea75b26
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
ls_smartpush
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_lscache_vary
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_gat_gtag_UA_130569087_3
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
_gat_gtag_UA_57396976_1
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wp-autosave-1
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
hs-beacon-e1ec051d-ef26-4fa7-9fe1-ddb133afb116-shown-animation
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
SGPBShowingLimitationDomain12438
Λήξη
Λειτουργία
Όνομα
wpEmojiSettingsSupports
Λήξη
Λειτουργία
 Τρέχουσα κατάσταση: ΑποδεκτήΤρέχουσα κατάσταση: Δεν αποδέχομαι

Διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων σας

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθησαν στα πλαίσια του παρόντος τηρούνται στο αρχείο μας για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, και περαιτέρω για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσης της ΑΚΤΙΟΣ με την ισχύουσα νομοθεσία και τη δικαστική προστασία αυτής. Ειδικότερα για τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, αυτές τηρούνται για διάστημα ενός έτους από το χρόνο καταγραφής τους.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΑΚΤΙΟΣ λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας δεσμεύονται από ειδική υποχρέωση απορρήτου κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και παράλληλα επιλέγουμε προσεκτικά τους τρίτους συνεργάτες μας, από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε συγγενικά σας πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»), για τους σκοπούς ενημέρωσής τους σχετικά με την πορεία της υγείας σας. Η διαβίβαση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ενώ τα πρόσωπα αυτά έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από εσάς.

Τι δικαιώματα έχετε;

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η ΑΚΤΙΟΣ. Η ΑΚΤΙΟΣ παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.
 2. Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 3. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης ρύθμισης που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων αυτών.
 4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την προϋποθεση ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας.
 5. Έχετε δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης αρθ. 21 ΓΚΠΔ)
 6. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.
 7. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η ΑΚΤΙΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά τρόπο που αντιβαίνει στις ισχύουσες διατάξεις.

Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου

Τυχόν τροποποιήσεις στην Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. H τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας προτείνουμε να παρακολουθείτε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Contact person για οποιαδήποτε πληροφορία (του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων):

Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών πληροφοριών, διαγραφή ή απόκρυψη ή για ένσταση στη χρήση αυτών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την Άκτιος κ Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο email : dpo@aktios.gr.