Όροι χρήσης και προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση περί απορρήτου

Η εταιρία μας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΟΣ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» με έδρα την Οδό Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή, τηλ 210 6515268., email elderlycare@aktios.gr συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Αγίας Παρασκευής, Βάρης και Αμαρουσίου Αττικής, καθώς και των εργαζόμενων της εταιρίας μας («ΑΚΤΙΟΣ», «εμείς» ή «εμάς») στο πλαίσιο της καθημερινής της δραστηριότητας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ενοίκων των Μονάδων της («εσείς» ή «δικό/ή σας»). Η «ΑΚΤΙΟΣ» αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων επειδή γνωρίζουμε ότι και εσείς πράττετε το ίδιο. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/ 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Παρακάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας:

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί

 1. Αναφορικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους ίδιους οικειοθελώς στη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας. Πέραν των ως άνω πληροφοριών, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις συσκευές και τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που λαμβάνεται από τον ιστότοπο της ΑΚΤΙΟΣ, της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται στον ιστότοπο, και της δραστηριότητας περιήγησης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία μας.
 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και στο πλαίσιο των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν, η ΑΚΤΙΟΣ επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
  1. αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο (ή επωνυμία), πατρώνυμο, μητρώνυμο δ/νση κατοικίας και δ/νση επικοινωνίας, ημερ/νία γέννησης, τόπο γέννησης, υπηκοότητα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθ. δελτίου αστυν. Ταυτότητος ή διαβατηρίου τηλέφωνα, FAX, email,
  2. χρηματοοικονομικές πληροφορίες: αριθμό/ούς λογαριασμού/ών τραπέζης, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, χώρα κύριας φορολόγησης, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αγοράς από συμβεβλημένα φαρμακεία, ιατρεία ή μικροβιολογικά εργαστήρια,
  3. ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση και την κατάσταση της υγείας σας, Ιατρικά αρχεία: οδηγίες ιατρών, φαρμακευτικές αγωγές, αποτελέσματα εξετάσεων από συνεργαζόμενο μικροβιολογικό εργαστήριο, έγγραφα νοσηλευτικής φροντίδας. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τους σκοπούς προληπτικής ιατρικής και συνδέονται άμεσα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΚΤΙΟΣ.
 3. Επιπλέον, η ΑΚΤΙΟΣ δύναται, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, να επεξεργάζεται δεδομένα ήχου, εικόνας και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού, όπως φωτογραφίες από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες της ΑΚΤΙΟΣ, υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος και τυχόν φωτογραφίες σώματος ενοίκων που απαιτούνται για ιατρική διάγνωση και διασφάλιση της υγείας τους και της ποιότητας φροντίδας.
 4. Η ΑΚΤΙΟΣ δύναται να καταγράφει, μετά από ενημέρωσή σας, συγκεκριμένες εξωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης των ενοίκων μας, μοιραζόμαστε ορισμένα από τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τους παρακάτω φορείς:

 1. μοιραζόμαστε τα δεδομένα υγείας με συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς, ιατρούς, και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.
 2. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νοσοκομεία ή κλινικές, στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί να εισαχθείτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης.
 3. Επίσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας μας.
 4. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους συνεργάτες μας που μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς.
 5. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδιαιτέρως όσα αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, προς συγγενικά σας πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα από εσάς ειδικά για το σκοπό αυτό.

Πώς χρησιμοποιούμε τα “cookies”

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της ΑΚΤΙΟΣ και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies και παρόμοια τεχνολογικά εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Δεν απαιτείται να αποδεχθείτε τα cookies για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, η χρήση της ιστοσελίδας της ΑΚΤΙΟΣ θα είναι πιο πολύπλοκη και λιγότερο προσιτή.

Wistia

Statistics, Marketing/Tracking

Usage

We use Wistia for video display. Read more

Sharing data

For more information, please read the Wistia Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
persistent
Function
Store if the user has seen embedded content

Marketing/Tracking

Name
Expiration
persistent
Function
Store performed actions on the website

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
persistent
Function
Store the calculation of days and time to purchase
Name
Expiration
6 months
Function
Store used keyword and search engine
Name
Expiration
30 minutes
Function
Store time of visit
Name
Expiration
1 year
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
2 years
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
1 day
Function
Store and count pageviews

MailChimp

Functional

Usage

We use MailChimp for mailing list subscriptions. Read more

Sharing data

For more information, please read the MailChimp Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
1 year
Function
Store if a message has been dismissed

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function

Google Adsense

Marketing/Tracking

Usage

We use Google Adsense for showing advertisements. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Adsense Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
Expiration
persistent
Function
Store and track conversions
Name
Expiration
persistent
Function
Provide ad delivery or retargeting

WordPress

Preferences

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Preferences

Name
Expiration
1 week
Function
Store user preferences

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking, Functional

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Functional

Name
Expiration
session
Function
Provide spam protection

Facebook

Marketing/Tracking, Functional

Usage

We use Facebook for display of recent social posts and/or social share buttons. Read more

Sharing data

For more information, please read the Facebook Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
Expiration
2 years
Function
Store last visit
Name
Expiration
1 year
Function
Store account details
Name
Expiration
3 months
Function
Store a unique session ID
Name
Expiration
3 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
90 days
Function
Store logged in users
Name
Expiration
3 months
Function
Store and track visits across websites
Name
Expiration
2 years
Function
Provide fraud prevention
Name
Expiration
30 days
Function
Store a unique user ID
Name
Expiration
2 years
Function
Store browser details
Name
Expiration
1 year
Function
Store account details

Functional

Name
Expiration
1 week
Function
Read screen resolution
Name
Expiration
90 days
Function
Provide fraud prevention
Name
Expiration
session
Function
Store and track if the browser tab is active

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
365 days
Function
Store accepted cookie policy ID
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store if the cookie banner has been dismissed

WP Google Maps

Functional

Usage

We use WP Google Maps for maps display. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
1 year
Function
Store cookie consent preferences

WPML

Functional

Usage

We use WPML for locale management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
1 day
Function
Store language settings

Hide My Site

Purpose pending investigation

Usage

We use Hide My Site for website security. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
loglevel
Expiration
Function
Name
jsidebar
Expiration
Function
Name
9b8502d29b71b6e0529ccd5c6f88348f
Expiration
Function
Name
continueReview
Expiration
Function
Name
_gat_gtag_UA_217811337_1
Expiration
Function
Name
active_cx_tab
Expiration
Function
Name
wp_lang
Expiration
Function
Name
cmplz_consented_services
Expiration
365 days
Function
Name
1c63b30af997ee37c0db21eeff9e9551
Expiration
Function
Name
27a288373cb684beee4ba01f5ea75b26
Expiration
Function
Name
ls_smartpush
Expiration
Function
Name
_lscache_vary
Expiration
Function
Name
_gat_gtag_UA_130569087_3
Expiration
Function
Name
_gat_gtag_UA_57396976_1
Expiration
Function
Name
wp-autosave-1
Expiration
Function
Name
hs-beacon-e1ec051d-ef26-4fa7-9fe1-ddb133afb116-shown-animation
Expiration
Function
Name
SGPBShowingLimitationDomain12438
Expiration
Function
Name
wpEmojiSettingsSupports
Expiration
Function
 Current status: AcceptedCurrent status: Denied

Διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων σας

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθησαν στα πλαίσια του παρόντος τηρούνται στο αρχείο μας για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, και περαιτέρω για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσης της ΑΚΤΙΟΣ με την ισχύουσα νομοθεσία και τη δικαστική προστασία αυτής. Ειδικότερα για τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, αυτές τηρούνται για διάστημα ενός έτους από το χρόνο καταγραφής τους.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΑΚΤΙΟΣ λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας δεσμεύονται από ειδική υποχρέωση απορρήτου κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και παράλληλα επιλέγουμε προσεκτικά τους τρίτους συνεργάτες μας, από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε συγγενικά σας πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»), για τους σκοπούς ενημέρωσής τους σχετικά με την πορεία της υγείας σας. Η διαβίβαση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ενώ τα πρόσωπα αυτά έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από εσάς.

Τι δικαιώματα έχετε;

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η ΑΚΤΙΟΣ. Η ΑΚΤΙΟΣ παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.
 2. Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 3. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης ρύθμισης που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων αυτών.
 4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την προϋποθεση ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας.
 5. Έχετε δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης αρθ. 21 ΓΚΠΔ)
 6. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.
 7. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η ΑΚΤΙΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά τρόπο που αντιβαίνει στις ισχύουσες διατάξεις.

Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου

Τυχόν τροποποιήσεις στην Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. H τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας προτείνουμε να παρακολουθείτε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Contact person για οποιαδήποτε πληροφορία (του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων):

Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών πληροφοριών, διαγραφή ή απόκρυψη ή για ένσταση στη χρήση αυτών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την Άκτιος κ Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο email : dpo@aktios.gr.