Κωνσταντίνα Κουρή
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Κωνσταντίνα Κουρή

Η Κωνσταντίνα Κουρή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση σε νηπιαγωγεία στο νησί της Ρόδου, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, από το 2012 έως και το 2015. Έχει παρακολουθήσει το Δ’ και Ε’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, Συνέδριο που αφορούσε σε Σύγχρονα Θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής, καθώς και διάφορα άλλα εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια, ενώ έχει εργαστεί ως Customer Care Services στο Τμήμα Εταιρικών Πελατών της Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Vodafone. Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται ως Διοικητικός Υπάλληλος στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος & Άκτιος Μονάδα Alzheimer, ενώ από το 2021 ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνης Διοίκησης Μονάδας.