Μια παλιά φωτογραφία – Μια καινούργια στιγμή

Η Θαλίτσα, εγώ είμαι αυτή, μικρή…

Στα συμπτώματα της Άνοιας ανήκουν συχνά ο αφασικός λόγος: συγκεχυμένος προφορικός λόγος χωρίς σαφή σύνταξη. Η χρήση των φωτογραφιών μπορεί να διεγείρει άμεσα βαθιά συναισθήματα και μνήμες από την παιδική ηλικία ενός ατόμου, με αποτέλεσμα να μπορεί αυτό να ανταποκριθεί καθαρά και με σαφήνεια στο ερέθισμα και να μπορεί να εκφράσει λόγια με συνοχή σαν αυτά.

Η Θαλίτσα, εγώ είμαι αυτή, μικρή…