chAnGE Κλιματική αλλαγή και υγιής γήρανση: συν-δημιουργία ηλεκτρονικής μάθησης για ανθεκτικότητα και προσαρμογή (chAnGE)*

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

chAnGE

Κλιματική αλλαγή και υγιής γήρανση: συν-δημιουργία ηλεκτρονικής μάθησης για ανθεκτικότητα και προσαρμογή (chAnGE)*

Η κλιματική αλλαγή θέτει σημαντικές προκλήσεις για τη γήρανση του πληθυσμού και τη φροντίδα. Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά, οι ηλικιωμένοι είναι όλο και πιο ευάλωτοι σε ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη και άλλους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το κλίμα. Επιπλέον, οι μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες υγείας των ηλικιωμένων, όπως τα αναπνευστικά προβλήματα και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Οι φροντιστές, συχνά μέλη της οικογένειας ή επαγγελματίες υγείας, αντιμετωπίζουν αυξημένες ευθύνες για τη διασφάλιση της ευημερίας των ηλικιωμένων ατόμων εν μέσω αυτών των προκλήσεων. Πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, να παρέχουν επαρκή υποστήριξη κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων και να αντιμετωπίζουν τις αυξημένες ανάγκες υγείας των ηλικιωμένων πληθυσμών που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η επιβάρυνση των πόρων φροντίδας μπορεί να ενταθεί καθώς οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα διαταράσσουν τις υποδομές και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύοντας την πολυπλοκότητα της φροντίδας των ηλικιωμένων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Γιατί χρειαζόμαστε το ChAnGE? 

Μια προηγούμενη ανάλυση αναγκών που πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του chAnGE αποκάλυψε μια αξιοσημείωτη παράλειψη στην πολιτική όσον αφορά τη διασταύρωση της κλιματικής αλλαγής, της υγείας και της ενεργού γήρανσης. Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες για το κλίμα δίνουν προτεραιότητα κυρίως στη συμμετοχή των νέων, παραμελώντας τις πιεστικές ανησυχίες των ηλικιωμένων.

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας (ΥΚΦ) χρειάζονται ενισχυμένη κατανόηση και ικανότητες στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό της. Η γνώση αυτή τους εξοπλίζει με την ανθεκτικότητα και τις ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης ενός ολοένα και πιο ευάλωτου ηλικιωμένου πληθυσμού, ιδίως ενόψει των συχνότερων και πιο σοβαρών καιρικών φαινομένων.

Κατά συνέπεια, προκύπτει ζήτηση για ευέλικτους και προσαρμοσμένους διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους προσαρμοσμένους στις ειδικές ανάγκες των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με έμφαση στα αλληλένδετα ζητήματα του κλίματος, της υγείας και της γήρανσης.  

Τι έχουμε κάνει έως τώρα

Μέχρι τώρα, η κοινοπραξία του chAnGE έχει επικεντρωθεί κυρίως στη διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων συνεργατικής μάθησης στις χώρες εταίρους, στα οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας (ΥΚΦ), διευθυντές και εκπρόσωποι των ηλικιωμένων ατόμων. Για την Ελλάδα, συντονιστές των εργαστηρίων ήταν το τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Κ.Ε.Κ. «ΕΞΕΛΙΞΗ»

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τόσο οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις, με βάση την ανάλυση των αναγκών μας, όσο και τα συγκεκριμένα μαθησιακά ενδιαφέροντα των τοπικών εργαζομένων στον τομέα της ΥΚΥ. Τα εργαστήρια αυτά ενημερώνουν για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών μας, του μαθησιακού πλαισίου και του τελικού εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω της συνδημιουργίας, οι ομάδες των συμμετεχόντων καθορίζουν συλλογικά τους γενικούς μαθησιακούς στόχους, το πρόγραμμα σπουδών και τα κριτήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μικροπιστοποιητικού (MC). Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του μαθησιακού περιεχομένου για κάθε MC, ακολουθούμενη από ψηφιοποίηση για απομακρυσμένη παράδοση και υποστήριξη αξιολόγησης.

Τι είναι το ChAnGE? 

Το ChAnGE είναι ένα έργο Erasmus+, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα και την ενδυνάμωση στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας (ΥΚΦ) να σχεδιάζουν και να ενσωματώνουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα στην καθημερινή τους εργασία. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2023 και θα διαρκέσει τρία χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ. Η κοινοπραξία είναι μια συμμαχία πανεπιστημίων, παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και οργανισμών υγείας και κοινωνικής φροντίδας (ΥΚΦ) σε πέντε γεωγραφικά και πολιτισμικά διαφορετικές χώρες: Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Πέντε συνεργαζόμενοι εταίροι συμβάλλουν επίσης στο έργο chAnGE.

 

Αν επιθυμείτε να μείνετε συντονισμένοι και να διαβάσετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

*Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΕΕΟΕΠ). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο ΕΕΟΕΠ μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.