Βραδιές πολιτισμού στο Θέατρο των Οδηγών – Γιώργης Χριστοδούλου 19.07.2017