Βραδιές πολιτισμού στο Θέατρο των Οδηγών – Χορευτικός και Λαογραφικός Όμιλος Αναβύσσου (Χ.Λ.Ο.Α.) 24.07.2017