Βραδιές πολιτισμού στο Θέατρο των Οδηγών – Χορευτική Εκδήλωση 15.07.2019