Συμμετοχή στην 1η Έκθεση για την Τρίτη Ηλικία στο Ζάππειο 23-25.9.2011