Στρογγυλό τραπέζι “Δυναμική προσέγγιση στη διαβίωση ασθενών με άνοια σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων”, 04.02.2010