Ημερίδα με θέμα “Συμπεριφορά σε Ανθρώπους με Άνοια, Πρακτικά Θέματα Φροντίδας”, Θέατρο 104 22.03.2017