Επιμορφωτικό σεμινάριο του προσωπικού στον Άκτιο, με θέμα την διαγενεακή μάθηση 04.06.2013