Επιμορφωτικό σεμινάριο: Διεπιστημονική προσέγγιση στις διαταραχές σίτισης, Δρ. Κωστής Προύσκας, Δρ. Βασίλειος Λύρας, Δρ. Ιωάννης Τυρμπάς. 5.4.2014