Επιμορφωτικό σεμινάριο: Άνοια,η αποδοχή μιας νέας πραγματικότητας στη ζωή μας, Γιαμαρέλου Γιάννα 15.11.2013