1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Δρ Σακκά Παρασκευή, 24.03.2010