10ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Δρ Παρασκευή Σακκά 27.03.2012