Τεύτα Κυριάκου - Τσιάλα
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τεύτα Κυριάκου – Τσιάλα

Η Τεύτα Κυριάκου – Τσιάλα αποφοίτησε το 1989 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με θέματα Αστικού και Οικογενειακού Δικαίου, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί με το Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αναφορικά με την Ασφαλιστική Σύμβαση και την Ασφαλιστική Επιχείρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αστική Ιατρική Ευθύνη. Τον Δεκέμβριο του 1994 ίδρυσε αυτόνομο Δικηγορικό Γραφείο το οποίο ασχολείται με φακέλους Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης, Εμπορικού Δικαίου, Οικογενειακού Δικαίου, Ιατρικής Ευθύνης, Δικαίου Βιοηθικής, Δικαίου Τηλεπικοινωνιών, Εργατικού Δικαίου, καθώς και με γενικότερη ύλη Αστικού Δικαίου. Είναι Νομική Σύμβουλος σε Εταιρείες Παροχής Ιατρικών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και Νομική Σύμβουλος Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Από το 2010 συνεργάζεται με τον Άκτιο ως Νομική Σύμβουλος.