Κωνσταντίνος Κώστας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Κωνσταντίνος Κώστας

Ο Κωνσταντίνος Κώστας είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής. Σπούδασε στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στην Αθήνα και έκανε εξειδίκευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) και στην Ειδική Αγωγή, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προσέφερε εθελοντική εργασία στην Caritas Athens Hellas και δραστηριοποιήθηκε με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διδάσκοντας την Ελληνική Γλώσσα και παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. Πλέον συνεχίζει τις σπουδές του στο Mediterranean College, φοιτά στο πρόγραμμα MSc Integrative Counselling and Psychotherapy του University of Derby και είναι εγγεγραμμένο μέλος στο British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP). Από τον Μάϊο του 2018 εργάζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στον Άκτιο Οδηγό στη Βάρη, όπου το 2021 ανέλαβε Επικεφαλής Μονάδας.