Κωνσταντίνος Αναστάσιος
Κρίτσος MD

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος Κρίτσος MD

Ο Κωνσταντίνος Αναστάσιος Κρίτσος είναι Παθολόγος. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακολούθως ειδικεύτηκε στην Εσωτερική Παθολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ο Ευαγγελισμός». Κατά τη λήψη ειδικότητας συμμετείχε στην λειτουργία του Εξωτερικού Ιατρείου Λιπιδιολογίας, στη Μονάδα Παθολογικής Αγγειολογίας και στο Ιατρείο Υπέρτασης του Δ΄ Παθολογικού Τμήματος.

Έχει παρακολουθήσει το Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική» του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το σεμινάριο ALS (Advanced Life Support – Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής) του ERC (European Resuscitation Council), ενώ έχει εξειδικευτεί στην Επείγουσα Ιατρική. Από το 2020 παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSC) «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέος Πάσχοντα».

Έχει συμμετάσχει με εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει βραβευτεί από την Επιστημονική Ένωση του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» για ομιλίες του. Έχει εργαστεί ως επ. Επιμελητής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ο Ευαγγελισμός», καθώς και ως Επιμελητής Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» έως το 2021 οπότε και παραιτήθηκε. Από το 2021 ιδιωτεύει και εργάζεται στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Attica και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος.