Γεώργιος Παπαδήμας
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γεώργιος Παπαδήμας

Ο Γεώργιος Παπαδήμας είναι Μηχανολόγος – Μηχανικός με Master of Environmental Health and Safety του Massachusetts Institute of Technology (U.S.A). Από το 2000 ασκεί τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ παράλληλα αποτελεί μόνιμο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας της Εισαγγελίας Αθηνών σε διερευνήσεις εργατικών ατυχημάτων. Η συνεργασία του με τον Άκτιο ξεκίνησε το 2008 όπου ανέλαβε Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, φροντίζοντας για την δημιουργία και συντήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί και εξαλειφθεί και είναι απόλυτα προσανατολισμένο στον άνθρωπο.