Δρ Εμμανουήλ Νταουντάκης
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΙΟΣ & ΑΚΤΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER

Δρ Εμμανουήλ Νταουντάκης

Ο Δρ Εμμανουήλ Νταουντάκης είναι Ιατρός Παθολόγος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στην Παθολογία στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Έχει εκπαιδευτεί στο Σεμινάριο Ανανηπτών της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) σε συνεργασία με το American College of Emergency Physisians (ACEP) στην «Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής (Advanced Cardiac Life Support, ACLS ) και στο Σεμινάριο Ανανηπτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιμού» (BLS/AED Provider Course).

Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Από το 2006 εργάζεται στο Νοσοκομείο Υγεία ως συνεργάτης Παθολογικής Κλινικής όπου από το 2019 έχει αναλάβει τη Διεύθυνση του Τμήματος των Εξωτερικών Ιατρείων. Από τον Μάιο του 2016 εργάζεται ως Παθολόγος στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος & Άκτιος Μονάδα Alzheimer στην Αγία Παρασκευή.