Δρ Ελένη Ντούνα
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δρ Ελένη Ντούνα

Η Δρ Ελένη Ντούνα του Αλκιβιάδη είναι Ιατρός Εργασίας σε εταιρείες, εργοστάσια και υγειονομικές Μονάδες, ενώ έχει υπηρετήσει σε πολλά Στρατιωτικά Εργοστάσια – Νοσοκομεία και Μονάδες. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2004) και κατέχει την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – MSc στην Εργασιακή και Περιβαλλοντική Υγεία (2015) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδος – MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Είναι Αξιωματικός (ΕΑ) του Ελληνικού Στρατού και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (1996), ενώ διετέλεσε και επιθεωρήτρια σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον Ελληνικό Στρατό, ως μέλος της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια ως ομιλήτρια και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και στην περιβαλλοντική ιατρική, στην ψυχική υγεία, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην ιατρική της εργασίας και στη βασική νοσηλευτική εκπαίδευση. Υπήρξε επιστημονική συνεργάτης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και έχει συμμετάσχει στην Επιστημονική Ομάδα των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από τον Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής α) Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης Μειζόνων Παραγόντων Επαγγελματικού Κινδύνου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Μέταλλα και β) Εκτίμηση νοσηρότητας (επιδημιολογική μελέτη) εργαζομένων στον ΟΕΔΑ Φυλής στα πλαίσια του προγράμματος «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της».

Στο παρόντα χρόνο συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ενίσχυση της επάρκειας και διαχειριστικής ικανότητας των ΚοιΣΠΕ» ως υπεύθυνη της εκπόνησης των οδηγών για τη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ από το 2021 έχει αναλάβει Ιατρός Εργασίας στον Άκτιο.