Αντώνης Σπανός
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αντώνης Σπανός

Ο Αντώνης Σπανός είναι απόφοιτος Ψυχολογίας του Προγράμματος Ψυχολογίας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με υπ’ αριθμόν Α4/1993 Άδεια Ασκήσεως Ψυχολόγου και εξειδικεύτηκε στην Ψυχοθεραπεία, καθώς και στη Διαχείριση Κρίσεων και Πένθους στο Αthens Synthesis Centre και στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης του Προγράμματος «Ψυχαργώ», ξεκίνησε να εργάζεται αρχικά ως Ψυχολόγος σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή του Κορυδαλλού, ενώ από το 2010 εργάστηκε ως Eπόπτης Γραμμής Ενημέρωσης και Στήριξης καθώς και ως Επόπτης Κέντρου Στήριξης για άτομα με μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές. Το 2012 διετέλεσε Επιστημονικός Διευθυντής των Υπηρεσιών και των Μονάδων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Άνιμα», ενώ ξεκίνησε να συνεργάζεται με την εταιρεία Hellaseap ως σύμβουλος Διαχείρισης Κρίσεων και Συνεργάτης του Κέντρου Περί Ψυχής ως εισηγητής σεμιναρίων. Παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στην περιοχή της Ελευσίνας, ενώ από το 2013 λειτουργεί το Ιδιωτικό του Γραφείο στην περιοχή της Νίκαιας. Τον Σεπτέμβριο του 2013 άρχισε να εργάζεται στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του Άκτιου ως Ψυχολόγος. Τον Μάρτιο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα Συντονιστή στις Μονάδες Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer, τον Σεπτέμβριο του 2018 έγινε Υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικού Τομέα και από το 2021 ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου Λειτουργιών για όλες τις Μονάδες του Άκτιου.