Αλεξάνδρα Κλημαθιανού
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Κλημαθιανού

Η Αλεξάνδρα Κλημαθιανού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο πεδίο Business & Computer Studies το 1996. Από εκείνη τη χρονιά και μέχρι το 2016 εργάστηκε στην Τράπεζα Εργασίας – κατόπιν EFG Eurobank Ergasias A.E., υπηρετώντας σε διάφορα τμήματα, όπως στο Τμήμα Θεσμικών Επενδυτών της Διεύθυνσης Μετοχολογίου καθώς και στο Account Administration Fees processing & Reconciliation Dept, κατέχοντας θέσεις ευθύνης (Υπεύθυνη Ελέγχου και Έκδοσης Τιμολογίων Ξένων Θεματοφυλάκων και πληρωμή αυτών, Υπεύθυνη Υπολογισμού Φυλάκτρων Ξένων Θεσμικών Επενδυτών κ.α.), ενώ παράλληλα παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων που αφορούν στον τραπεζικό κλάδο. Μετά το 2016 εργάστηκε σε θέσεις Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πελατών. Από τον Φεβρουάριο 2022 εργάζεται στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος ως Διοικητική Υπάλληλος.