Ο Yannick ο φροντιστής μας

Ο Yannick εργάζεται ως φροντιστής. Σταματά από τη διαδρομή του για μερικά δευτερόλεπτα, αγκαλιάζει την κυρία Γ. και ξεφυλλίζει το βιβλίο αργά, για να της δείξει τις εικόνες. Παρατηρώ με χαρά τη στιγμή και τον προτρέπω να συνεχίσει, δίνοντας χώρο για να του εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε τους ενοίκους με όλους τους τρόπους.

Σε ένα ολιστικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο θεραπείας, είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε όλα τα μέλη του συστήματος, τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και την καθημερινή φροντίδα.

Έτσι, εγώ φροντίζω εσένα, εσύ φροντίζεις εμένα, όλοι φροντίζουμε όλους.

Όλια Παμπουκίδου
Ψυχολόγος στον Άκτιο