Μικρές Ομάδες Ανάγνωσης στον Άκτιο

Στις Μικρές Ομάδες Ανάγνωσης που οργανώνουμε στον Άκτιο, συχνά διαλέγουμε κείμενα μεγάλων συγγραφέων. Δουλεύουμε με ελεύθερο συνειρμό πάνω σ’ αυτά και ο καθένας ή η καθεμία, με τον δικό του τρόπο και ρυθμό, ασκεί κριτική, ερμηνεύει, θυμάται παρόμοια παραδείγματα από το προσωπικό του σύστημα αξιών, ξυπνά μνήμες.

Η όλη διαδικασία είναι ανάλογη του ψυχοσυναισθηματικού και νοητικού επιπέδου του κάθε αναγνώστη…