1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Εξειδίκευση στην Άνοια
και Παρεμβάσεις

Με εξειδίκευση και παρεμβάσεις για την άνοια, προτείνουμε ένα νέο μοντέλο φροντίδας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα Εγκεφαλικών
και Καταγμάτων

Με εξοπλισμό, τεχνογνωσία
και καταρτισμένους συνεργάτες συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση καταγμάτων και εγκεφαλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Ενδυνάμωση
και Αξιολόγηση

Με νοητική ενδυνάμωση, αξιολόγηση και δραστηριότητες ενισχύουμε τον προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας

Το δυναμικό μοντέλο φροντίδας που ακολουθούμε στοχεύει 
στην απασχόληση και στην κινητοποίηση των ενοίκων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στιγμές μας

Οι Συνεργασίες μας

Προβάλουμε τις συνεργασίες μας γιατί είμαστε περήφανοι για το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις μας

Τα Νέα μας

 • Εκπαιδευτική Συνεργασία με τον Οργανισμό Korea Gapyear
 • Οδηγός: «Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια»
 • LTC-MAN
 • Άκτιος Οδηγός
 • Άκτιος Αρτ Παλάς
 • Ώρες Επισκεπτηρίου στον Άκτιο
 • Σταθμός Ημερήσιας Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Λειτουργίας

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του Άκτιου λειτουργούν με άδειες από την Περιφέρεια Αττικής. Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Αντίστοιχου Τομέα της Περιφέρειας.

Βασικές Αρχές

Η λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες διαβίωσης και αρχές συμβίωσης που επιτρέπουν και προάγουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων της. Αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον αξιοπρεπές και ανοικτό προς την κοινότητα.

Στις δραστηριότητες που οργανώνουμε, οι εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας συμμετέχουν είτε συμπληρώνοντας τις δεξιότητες των ενοίκων όπου είναι ελλειμματικές, είτε υποκαθιστώντας αυτές πλήρως όταν είναι απούσες. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο στόχος συνεργατών μας είναι η δραστηριοποίηση-εκπαίδευση των ενοίκων να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες που τους αφορούν.

Στον «Άκτιο» δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη των αναγκών υγείας των ενοίκων. Κατανοούμε καλά πως οι ανάγκες αυτές είναι και αυξημένες και σύνθετες. Για το σκοπό αυτό στις Μονάδες μας απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό και επιδιώκεται συνεργασία με διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Κατά την φιλοξενία των ενοίκων στον «Άκτιο» διασφαλίζονται συγκεκριμένοι παράμετροι, όπως η ατομικότητα, η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία, η επιλογή και η αυτοπραγμάτωση με παράλληλη κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών τους αναγκών. Η λειτουργία των Μονάδων μας προσαρμόζεται σε αυτές τις παραμέτρους.

Ειδικότερα:

 • Ατομικότητα:Εξασφαλίζεται το δικαίωμα των ενοίκων να έχουν τον προσωπικό τους χώρο, χωρίς ενοχλήσεις, προστατευμένοι από κάθε εισβολή ή δημοσιοποίηση των υποθέσεών τους.
 • Αξιοπρέπεια: Εξασφαλίζεται ο σεβασμός στην προσωπικότητα και τις προσωπικές ανάγκες των ενοίκων και η αναγνώριση της ατομικής τους αξίας.
 • Ανεξαρτησία: Δίνεται η δυνατότητα για αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίηση κάθε ενοίκου με την παρακίνησή του, ώστε να συμμετέχει, στο μέτρο του δυνατού, στην αντιμετώπιση των προσωπικών του αναγκών και στη διεκπεραίωση θεμάτων δικού του ενδιαφέροντος.
 • Επιλογή: Παροχή δυνατότητας επιλογών επί θεμάτων καθημερινής διαβίωσης.
 • Αυτοπραγμάτωση: Η συνεχής ανάπτυξη δυνατοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών προσδοκιών σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής εντός και εκτός δομής.
 • Κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών: Εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών των ενοίκων με σεβασμό στην ατομικότητα και ιδιαιτερότητά τους.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση πολυτελούς και ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Το δυναμικό μοντέλο μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

Το δυναμικό μοντέλο Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων που ενστερνιζόμαστε στον «Άκτιο» διασφαλίζει μέσα σε ένα αρχικά δομημένο πλαίσιο τη λειτουργία μιας πρότυπης και ευέλικτης οργανωτικής δομής η οποία μπορεί να εξελίσσεται και να βρίσκεται σε μια συνεχή ανατροφοδότηση με το περιβάλλον.

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» φιλοδοξούν να καταστούν πρότυπο δυναμικής ανάπτυξης και όχι στατικά ιδρύματα.

Το ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει τις Μονάδες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ο περιβάλλων χώρος, κ.λ.π. δεν ακολουθούν αναγκαστικά παγιωμένα πρότυπα που προκύπτουν από τη στατική και μηχανική θεώρηση των πραγμάτων. Η προσέγγιση των ενοίκων και η οργάνωση όλου του φάσματος της ζωής τους μέσα και έξω από τον χώρο των Μονάδων προσπαθούν να συνδυάζουν την ποιότητα με την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία.

Οι σχέσεις και οι αρμοδιότητες μπορούν να αναθεωρούνται και να επαναορίζονται ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες, το αποκαταστασιακό και θεραπευτικό πρόγραμμα να έχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και ικανότητες, ο χώρος να μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ή επιθυμίες των ενοίκων του, η διατροφή να έχει ποικιλία, οι εποχές να βιώνονται διαφορετικά και όχι ως ρουτίνα ενός ευθύγραμμου χρόνου κ.λ.π.

Απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα μιας υποστηρικτικής και προστατευτικής Μονάδας είναι να έχει την ευελιξία και την ασφάλεια να προωθήσει την ανάπτυξη γνήσιας αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ενοίκων της.

Το δυναμικό μοντέλο Μονάδας μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους ηλικιωμένους ενοίκους και στους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, το ομαδικό και συντροφικό πνεύμα, τη δημιουργική έκφραση, την καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό, μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται την ιδιαιτερότητα και την ελευθερία έκφρασης του κάθε ατόμου και κατά συνέπεια προάγει την αυτονομία καταργώντας τον ρόλο του «ασθενή» και του «φροντιστή» και την ιδρυματική λογική.

Και εμείς στον «Άκτιο» φιλοδοξούμε να είμαστε ακριβώς αυτό, ένας χώρος ζωής και ενέργειας.

Νομικό Πλαίσιο

Η λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» καθορίζεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κλπ) που διέπει τη λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελληνική επικράτεια.

Ακολουθούν τα σχετικά Φ.Ε.Κ., Νόμοι και Π.Δ που διέπουν τη λειτουργία των ΜΦΗ:

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Γενικός Διευθυντής
Υποδιευθυντής 1 Υποδιευθυντής 2
Διευθύνοντες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικού Τομέα Υπεύθυνος Διοίκησης Υπεύθυνη Λογιστηρίου Συντονιστές Μονάδων
Προιστάμενοι Νοσηλευτές
Υπεύθυνοι Νοσηλευτές
Υπεύθυνοι Βάρδιας
Μέντορες
Νοσηλευτές- Φροντιστές
Προσωπικό Κουζίνας
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί Λειτουργοι
Φυσικοθεραπευτές
Εργοθεραπευτές
Γυμναστές
Λογοθεραπευτές
Διοίκηση
Συντήρηση
Διοίκηση κουζίνας
   

Δραστηριότητες στον Άκτιο

Οι ένοικοί μας παίζουν, απασχολούνται, συμμετέχουν, ψυχαγωγούνται, περιηγούνται
και γνωρίζουν νέα πράγματα καθημερινά.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπεία και Άσκηση

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην άσκηση και στην κινητοποίηση των ενοίκων μας για καλή φυσική κατάσταση και ποιότητα ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία και Εκπαίδευση

Υγιές εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης, ιδιωτική ασφάλιση γιατί θέλουμε κοντά μας τους καλύτερους!

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υπηρεσίες

 • Προγράμματα Αξιολόγησης
 • Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια
 • Βραχύχρονη φιλοξενία
 • Ημερήσια απασχόληση
 • Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι
 • Μονάδα Διαβίωσης για Ασθενείς με Νόσο Alzheimer
 • Νοητική Ενδυνάμωση στον Άκτιο ή στην Κοινότητα
 • Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Τύπου

Διαβάστε τα δελτία τύπου των εκδηλώσεων των Μονάδων του Άκτιου.

Διαβάστε περισσότερα

Άκτιος

Άκτιος
Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
τηλ: 2106515268, 216 9001034

ΑΚΤΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άκτιος Μονάδα Alzheimer

Άκτιος Μονάδα Alzheimer
Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
τηλ: 2106523623

ΑΚΤΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άκτιος Οδηγός

Άκτιος Οδηγός
Λεωφόρος Βάρης, Βάρη
(πρώην Κτίριο Σ.Ε.Ο.)
τηλ: 210 8973614, 210 8971413

ΑΚΤΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΡΗ

Άκτιος Άρτ Παλάς

Άκτιος Αρτ Παλάς
Οδός Πεντέλης 55, Μαρούσι
τηλ: 2108025125, 210 8022912

ΑΚΤΙΟΣ ΑΡΤ ΠΑΛΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ

Εταιρικο Προφιλ

Φωτογραφιες και βιντεο εκδηλωσεων

Φωτογραφιες και βιντεο χωρων