1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Εξειδίκευση στην Άνοια
και Παρεμβάσεις

Με εξειδίκευση και παρεμβάσεις για την άνοια, προτείνουμε ένα νέο μοντέλο φροντίδας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα Εγκεφαλικών
και Καταγμάτων

Με εξοπλισμό, τεχνογνωσία
και καταρτισμένους συνεργάτες συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση καταγμάτων και εγκεφαλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Ενδυνάμωση
και Αξιολόγηση

Με νοητική ενδυνάμωση, αξιολόγηση και δραστηριότητες ενισχύουμε τον προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό Μοντέλο Φροντίδας

Το δυναμικό μοντέλο φροντίδας που ακολουθούμε στοχεύει 
στην απασχόληση και στην κινητοποίηση των ενοίκων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στιγμές μας

Οι Συνεργασίες μας

Προβάλουμε τις συνεργασίες μας γιατί είμαστε περήφανοι για το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις μας

Τα Νέα μας

 • Εκπαιδευτική Συνεργασία με τον Οργανισμό Korea Gapyear
 • Οδηγός: «Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια»
 • LTC-MAN
 • Άκτιος Οδηγός
 • Άκτιος Αρτ Παλάς
 • Ώρες Επισκεπτηρίου στον Άκτιο
 • Σταθμός Ημερήσιας Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

 

Άδειες Λειτουργίας

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του Άκτιου λειτουργούν με άδειες από την Περιφέρεια Αττικής. Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Αντίστοιχου Τομέα της Περιφέρειας.

Βασικές Αρχές

Η λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες διαβίωσης και αρχές συμβίωσης που επιτρέπουν και προάγουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων της. Αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον αξιοπρεπές και ανοικτό προς την κοινότητα.

Στις δραστηριότητες που οργανώνουμε, οι εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας συμμετέχουν είτε συμπληρώνοντας τις δεξιότητες των ενοίκων όπου είναι ελλειμματικές, είτε υποκαθιστώντας αυτές πλήρως όταν είναι απούσες. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο στόχος συνεργατών μας είναι η δραστηριοποίηση-εκπαίδευση των ενοίκων να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες που τους αφορούν.

Στον «Άκτιο» δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη των αναγκών υγείας των ενοίκων. Κατανοούμε καλά πως οι ανάγκες αυτές είναι και αυξημένες και σύνθετες. Για το σκοπό αυτό στις Μονάδες μας απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό και επιδιώκεται συνεργασία με διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Κατά την φιλοξενία των ενοίκων στον «Άκτιο» διασφαλίζονται συγκεκριμένοι παράμετροι, όπως η ατομικότητα, η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία, η επιλογή και η αυτοπραγμάτωση με παράλληλη κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών τους αναγκών. Η λειτουργία των Μονάδων μας προσαρμόζεται σε αυτές τις παραμέτρους.

Ειδικότερα:

 • Ατομικότητα:Εξασφαλίζεται το δικαίωμα των ενοίκων να έχουν τον προσωπικό τους χώρο, χωρίς ενοχλήσεις, προστατευμένοι από κάθε εισβολή ή δημοσιοποίηση των υποθέσεών τους.
 • Αξιοπρέπεια: Εξασφαλίζεται ο σεβασμός στην προσωπικότητα και τις προσωπικές ανάγκες των ενοίκων και η αναγνώριση της ατομικής τους αξίας.
 • Ανεξαρτησία: Δίνεται η δυνατότητα για αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίηση κάθε ενοίκου με την παρακίνησή του, ώστε να συμμετέχει, στο μέτρο του δυνατού, στην αντιμετώπιση των προσωπικών του αναγκών και στη διεκπεραίωση θεμάτων δικού του ενδιαφέροντος.
 • Επιλογή: Παροχή δυνατότητας επιλογών επί θεμάτων καθημερινής διαβίωσης.
 • Αυτοπραγμάτωση: Η συνεχής ανάπτυξη δυνατοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών προσδοκιών σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής εντός και εκτός δομής.
 • Κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών: Εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών των ενοίκων με σεβασμό στην ατομικότητα και ιδιαιτερότητά τους.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση πολυτελούς και ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Το δυναμικό μοντέλο μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

Το δυναμικό μοντέλο Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων που ενστερνιζόμαστε στον «Άκτιο» διασφαλίζει μέσα σε ένα αρχικά δομημένο πλαίσιο τη λειτουργία μιας πρότυπης και ευέλικτης οργανωτικής δομής η οποία μπορεί να εξελίσσεται και να βρίσκεται σε μια συνεχή ανατροφοδότηση με το περιβάλλον.

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» φιλοδοξούν να καταστούν πρότυπο δυναμικής ανάπτυξης και όχι στατικά ιδρύματα.

Το ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει τις Μονάδες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ο περιβάλλων χώρος, κ.λ.π. δεν ακολουθούν αναγκαστικά παγιωμένα πρότυπα που προκύπτουν από τη στατική και μηχανική θεώρηση των πραγμάτων. Η προσέγγιση των ενοίκων και η οργάνωση όλου του φάσματος της ζωής τους μέσα και έξω από τον χώρο των Μονάδων προσπαθούν να συνδυάζουν την ποιότητα με την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία.

Οι σχέσεις και οι αρμοδιότητες μπορούν να αναθεωρούνται και να επαναορίζονται ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες, το αποκαταστασιακό και θεραπευτικό πρόγραμμα να έχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και ικανότητες, ο χώρος να μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ή επιθυμίες των ενοίκων του, η διατροφή να έχει ποικιλία, οι εποχές να βιώνονται διαφορετικά και όχι ως ρουτίνα ενός ευθύγραμμου χρόνου κ.λ.π.

Απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα μιας υποστηρικτικής και προστατευτικής Μονάδας είναι να έχει την ευελιξία και την ασφάλεια να προωθήσει την ανάπτυξη γνήσιας αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ενοίκων της.

Το δυναμικό μοντέλο Μονάδας μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους ηλικιωμένους ενοίκους και στους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, το ομαδικό και συντροφικό πνεύμα, τη δημιουργική έκφραση, την καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό, μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται την ιδιαιτερότητα και την ελευθερία έκφρασης του κάθε ατόμου και κατά συνέπεια προάγει την αυτονομία καταργώντας τον ρόλο του «ασθενή» και του «φροντιστή» και την ιδρυματική λογική.

Και εμείς στον «Άκτιο» φιλοδοξούμε να είμαστε ακριβώς αυτό, ένας χώρος ζωής και ενέργειας.

Νομικό Πλαίσιο

Η λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» καθορίζεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κλπ) που διέπει τη λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελληνική επικράτεια.

Ακολουθούν τα σχετικά Φ.Ε.Κ., Νόμοι και Π.Δ που διέπουν τη λειτουργία των ΜΦΗ:

Οργανόγραμμα

Γενικός Διευθυντής
Υποδιευθυντής 1 Υποδιευθυντής 2
Διευθύνοντες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικού Τομέα Υπεύθυνος Διοίκησης Υπεύθυνη Λογιστηρίου Συντονιστές Μονάδων
Προιστάμενοι Νοσηλευτές
Υπεύθυνοι Νοσηλευτές
Υπεύθυνοι Βάρδιας
Μέντορες
Νοσηλευτές- Φροντιστές
Προσωπικό Κουζίνας
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί Λειτουργοι
Φυσικοθεραπευτές
Εργοθεραπευτές
Γυμναστές
Λογοθεραπευτές
Διοίκηση
Συντήρηση
Διοίκηση κουζίνας
   

Δήλωση περί απορρήτου

Η εταιρία μας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΟΣ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» με έδρα την Οδό Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή, τηλ 210 6515268., email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Αγίας Παρασκευής, Βάρης και Αμαρουσίου Αττικής, καθώς και των εργαζόμενων της εταιρίας μας («ΑΚΤΙΟΣ», «εμείς» ή «εμάς») στο πλαίσιο της καθημερινής της δραστηριότητας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ενοίκων των Μονάδων της («εσείς» ή «δικό/ή σας»). Η «ΑΚΤΙΟΣ» αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων επειδή γνωρίζουμε ότι και εσείς πράττετε το ίδιο. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/ 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Παρακάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας:

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί

1.1. Αναφορικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους ίδιους οικειοθελώς στη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας. Πέραν των ως άνω πληροφοριών, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις συσκευές και τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που λαμβάνεται από τον ιστότοπο της ΑΚΤΙΟΣ, της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται στον ιστότοπο, και της δραστηριότητας περιήγησης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία μας.

1.2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και στο πλαίσιο των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν, η ΑΚΤΙΟΣ επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

(α) αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο (ή επωνυμία), πατρώνυμο, μητρώνυμο δ/νση κατοικίας και δ/νση επικοινωνίας, ημερ/νία γέννησης, τόπο γέννησης, υπηκοότητα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθ. δελτίου αστυν. Ταυτότητος ή διαβατηρίου τηλέφωνα, FAX, email,

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες: αριθμό/ούς λογαριασμού/ών τραπέζης, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, χώρα κύριας φορολόγησης, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αγοράς από συμβεβλημένα φαρμακεία, ιατρεία ή μικροβιολογικά εργαστήρια,

(γ) ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση και την κατάσταση της υγείας σας, Ιατρικά αρχεία: οδηγίες ιατρών, φαρμακευτικές αγωγές, αποτελέσματα εξετάσεων από συνεργαζόμενο μικροβιολογικό εργαστήριο, έγγραφα νοσηλευτικής φροντίδας. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τους σκοπούς προληπτικής ιατρικής και συνδέονται άμεσα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΚΤΙΟΣ.

1.3. Επιπλέον, η ΑΚΤΙΟΣ δύναται, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, να επεξεργάζεται δεδομένα ήχου, εικόνας και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού, όπως φωτογραφίες από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες της ΑΚΤΙΟΣ, υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος και τυχόν φωτογραφίες σώματος ενοίκων που απαιτούνται για ιατρική διάγνωση και διασφάλιση της υγείας τους και της ποιότητας φροντίδας.

1.4. Η ΑΚΤΙΟΣ δύναται να καταγράφει, μετά από ενημέρωσή σας, συγκεκριμένες εξωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης των ενοίκων μας, μοιραζόμαστε ορισμένα από τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τους παρακάτω φορείς:

Α) μοιραζόμαστε τα δεδομένα υγείας με συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς, ιατρούς, και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

Β) Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νοσοκομεία ή κλινικές, στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί να εισαχθείτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης.

Γ) Επίσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας μας.

Δ) Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους συνεργάτες μας που μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Ε) Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδιαιτέρως όσα αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, προς συγγενικά σας πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα από εσάς ειδικά για το σκοπό αυτό.

Πώς χρησιμοποιούμε τα "cookies"

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της ΑΚΤΙΟΣ και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies και παρόμοια τεχνολογικά εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Δεν απαιτείται να αποδεχθείτε τα cookies για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, η χρήση της ιστοσελίδας της ΑΚΤΙΟΣ θα είναι πιο πολύπλοκη και λιγότερο προσιτή.

Διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων σας

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθησαν στα πλαίσια του παρόντος τηρούνται στο αρχείο μας για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, και περαιτέρω για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσης της ΑΚΤΙΟΣ με την ισχύουσα νομοθεσία και τη δικαστική προστασία αυτής. Ειδικότερα για τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, αυτές τηρούνται για διάστημα ενός έτους από το χρόνο καταγραφής τους.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΑΚΤΙΟΣ λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας δεσμεύονται από ειδική υποχρέωση απορρήτου κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και παράλληλα επιλέγουμε προσεκτικά τους τρίτους συνεργάτες μας, από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε συγγενικά σας πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»), για τους σκοπούς ενημέρωσής τους σχετικά με την πορεία της υγείας σας. Η διαβίβαση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ενώ τα πρόσωπα αυτά έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από εσάς.

Τι δικαιώματα έχετε;

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Α) Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η ΑΚΤΙΟΣ. Η ΑΚΤΙΟΣ παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

Β) Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Γ) Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης ρύθμισης που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων αυτών.

Δ) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την προϋποθεση ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας.

Ε) Έχετε δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης αρθ. 21 ΓΚΠΔ)

ΣΤ) Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.

Ζ) Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η ΑΚΤΙΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά τρόπο που αντιβαίνει στις ισχύουσες διατάξεις.

Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου

Τυχόν τροποποιήσεις στην Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. H τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας προτείνουμε να παρακολουθείτε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Contact person για οποιαδήποτε πληροφορία (του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων):

Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών πληροφοριών, διαγραφή ή απόκρυψη ή για ένσταση στη χρήση αυτών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την Άκτιος κ Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δραστηριότητες στον Άκτιο

Οι ένοικοί μας παίζουν, απασχολούνται, συμμετέχουν, ψυχαγωγούνται, περιηγούνται
και γνωρίζουν νέα πράγματα καθημερινά.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπεία και Άσκηση

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην άσκηση και στην κινητοποίηση των ενοίκων μας για καλή φυσική κατάσταση και ποιότητα ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία και Εκπαίδευση

Υγιές εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης, ιδιωτική ασφάλιση γιατί θέλουμε κοντά μας τους καλύτερους!

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υπηρεσίες

 • Προγράμματα Αξιολόγησης
 • Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια
 • Βραχύχρονη φιλοξενία
 • Ημερήσια απασχόληση
 • Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι
 • Μονάδα Διαβίωσης για Ασθενείς με Νόσο Alzheimer
 • Νοητική Ενδυνάμωση στον Άκτιο ή στην Κοινότητα
 • Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Τύπου

Διαβάστε τα δελτία τύπου των εκδηλώσεων των Μονάδων του Άκτιου.

Διαβάστε περισσότερα

Άκτιος

Άκτιος
Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
τηλ: 2106515268, 216 9001034

ΑΚΤΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άκτιος Μονάδα Alzheimer

Άκτιος Μονάδα Alzheimer
Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
τηλ: 2106523623

ΑΚΤΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Άκτιος Οδηγός

Άκτιος Οδηγός
Λεωφόρος Ευελπίδων
(πρώην κτίριο ΣΕΟ), Βάρη
τηλ: 210 8973614, 210 8971413

ΑΚΤΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΡΗ

Άκτιος Άρτ Παλάς

Άκτιος Αρτ Παλάς
Οδός Πεντέλης 55, Μαρούσι
τηλ: 2108025125, 210 8022912

ΑΚΤΙΟΣ ΑΡΤ ΠΑΛΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ

Εταιρικο Προφιλ

Φωτογραφιες και βιντεο εκδηλωσεων

Φωτογραφιες και βιντεο χωρων